WKB Opleverdossier

Volgens nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet je een opleverdossier opleveren. Maar wie moet dat doen en wat houdt dat in?

Je hebt 2 opleverdossiers

Het is allereerst goed om onderscheid te maken tussen 2 verschillende soorten opleverdossiers.

1. Opleverdossier van aannemer aan opdrachtgever
Dit opleverdossier wordt ook wel consumentendossier genoemd, al is die naam wat minder geschikt omdat het ook geldt voor professionele opdrachtgevers.
Op grond van artikel 757a van het Burgerlijk Wetboek (BW) dient de aannemer de opdrachtgever bij oplevering een dossier aan te leveren om inzicht te geven in nakoming van de overeenkomst. Dit heet formeel het opleverdossier.
Dit is een document dat de aannemer aan de opdrachtgever moet overhandigen bij de oplevering van het bouwwerk. Het opleverdossier bevat informatie over het bouwproces, de gebruikte materialen en installaties, de uitgevoerde controles en testen, en eventuele garanties en onderhoudsinstructies. Het opleverdossier geeft de opdrachtgever meer inzicht in de kwaliteit van het geleverde werk en helpt bij eventuele geschillen of klachten.

Het opleverdossier moet de navolgende gegevens bevatten:

  • tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties, en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk;
  • gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

Houd er rekening mee dat deze wettelijke verplichting geldt voor de oplevering van een bouwwerk op of na 01-01-2024. De verplichting is niet gekoppeld aan een bepaalde gevolgklasse maar geldt voor alle bouwactiviteiten. Er is sprake van regelend recht. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever en opdrachtnemer (aannemer) iets anders kunnen afspreken. Is er niets afwijkends overeengekomen dan dient de aannemer bij oplevering van een bouwwerk op of na 01-01-2024 het dossier aan de opdrachtgever te verstrekken.

2. Opleverdossier van kwaliteitsborger aan gemeente
Naast het opleverdossier voor opdrachtgevers, kent de WKB ook een opleverdossier voor de gemeente. Dit is een document dat de kwaliteitsborger aan de gemeente moet verstrekken bij de oplevering. Het opleverdossier voor de gemeente bevat informatie over het toegepaste instrument voor kwaliteitsborging, het bouwplan, de risicobeoordeling, het borgingsplan, en een verklaring dat aan alle wettelijke eisen is voldaan. Het opleverdossier voor de gemeente dient als bewijs dat er onafhankelijk toezicht is gehouden op de bouwkwaliteit en dat er geen sprake is van ernstige gevolgen voor veiligheid of gezondheid.

Beheer je opleverdossier in Bouwapplicatie.nl
Bouwapplicatie is het systeeom om je opleverdossier te maken. Je slaat belangrijke documenten op in de software op de juiste plaats. Denk bijvoorbeeld aan bouwtekeningen, verslagen en foto’s die te maken hebben met je project. Op deze manier bouw je je opleverdossier op die je na oplevering kunt overhandigen!

 

Wet Kwaliteitsborging

Wet Kwaliteitsborging

Kwaliteitscontrole consistent uitvoeren, goed vastleggen en gemakkelijk delen.

Alles in één centraal dossier met Bouwapplicatie, helemaal klaar voor de WKB!

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Benieuwd wat Bouwapplicatie voor uw organisatie kan doen? Wij laten u in 30 minuten zien hoe Bouwapplicatie werkt!

Liever telefonisch aanvragen?
Bel: 085 060 0880

Vraag vrijblijvende demo aan