21 maart 2023

5 meeste voorkomende misverstanden over de WKB bij aannemers

Kun je als aannemer ook teveel doen aan voorbereidingen voor de WKB? Ja, vinden wij! Wij krijgen veel vragen van aannemers over de WKB. Dan valt het ons vaak op dat sommige aannemers allerlei WKB-adviseurs inschakelen, soms al bezig zijn met het opstellen van kwaliteitsplannen en nog meer voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Maar is dat allemaal wel nodig? In deze blog willen we 5 veelvoorkomende misverstanden ophelderen.

5 meeste voorkomende misverstanden over de WKB bij aannemers

Delen op social media

Misverstand 1: de aannemer moet de kwaliteitsborger regelen.
Nee, het is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder (meestal de opdrachtgever) om een kwaliteitsborger te regelen. Volgens de Wkb moet deze kwaliteitsborger onafhankelijk zijn van de aannemer en de opdrachtgever. Dat betekent dat een kwaliteitsborger niet in dienst mag zijn van de aannemer of een financieel belang heeft bij het bouwwerk.

Wel kan de opdrachtgever aan een aannemer vragen om een kwaliteitsborger te regelen, zodat een opdrachtgever daar geen omkijken naar heeft. Maar het blijft een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Misverstand 2. De aannemer moet werken met een gecertificeerd kwaliteitsborgers instrument
Nee. De kwaliteitsborger moet werken met een gecertificeerd systeem die getoetst zijn door de TLOKB, maar dit geldt niet voor een aannemer. Een aannemer kan met iedere systeem zijn kwaliteitsborging uitvoeren. Bijvoorbeeld met Bouwapplicatie.nl 😉

Misverstand 3: De WKB geldt alleen voor alle kleine bouwwerken
Nee. De WKB geldt inderdaad in eerste instantie alleen voor bouwwerken binnen gevolgklasse 1. Dat zijn de kleinere bouwwerken zoals eengezinswoningen, vakantiewoningen, kleinere bedrijfspanden, etc. Maar de WKB geldt dan alleen als er een vergunning nodig is.

Voor het bouwen van een schuur of een dakkapel die vergunningvrij is, is de WKB niet van toepassing. Maar ook een badkamerverbouwing, weghalen van (niet-dragende) binnenwanden is allemaal WKB-vrij.

Misverstand 4: de aannemer moet nu alvast kwaliteitsplannen maken
Veel aannemers zijn nu al bezig met het opstellen van kwaliteitsplannen. Hoewel dat natuurlijk altijd goed is, is dat voor de WKB nog niet nodig. Het is namelijk niet aan de aannemer, maar aan de kwaliteitsborger om te bepalen wat er gecontroleerd moet worden. De kwaliteitsborger stelt een zogenaamd borgingsplan op, waarin staat wat er gecontroleerd moet worden. De inhoud van dit borgingsplan is nu nog onduidelijk en verschilt per kwaliteitsborger.

Misverstand 5: de aannemer maakt een opleverdossier voor de gemeente
Nee. De aannemer moet de opdrachtgever bij oplevering een dossier aanleveren om inzicht te geven in nakoming van de overeenkomst. Dit heet formeel het opleverdossier. Het wordt ook wel het consumentendossier genoemd. Verwar dit niet met het dossier van de kwaliteitsborger waaruit moet blijken dat het werk aan de bouwvoorschriften voldoet.
Het opleverdossier moet de navolgende gegevens bevatten:

  • tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties, en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk;
  • gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

Houd er rekening mee dat deze wettelijke verplichting geldt voor de oplevering van een bouwwerk op of na 01-01-2024. De verplichting is niet gekoppeld aan een bepaalde gevolgklasse maar geldt voor alle bouwactiviteiten. Er is sprake van regelend recht. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever en opdrachtnemer (aannemer) iets anders kunnen afspreken. Is er niets afwijkends overeengekomen dan dient de aannemer bij oplevering van een bouwwerk op of na 01-01-2024 het dossier aan de opdrachtgever te verstrekken.

Meer lezen?

Bouwapplicatie als Snelkoppeling op iPhone of iPad Startschem

Bouwapplicatie als Snelkoppeling op iPhone of iPad Startschem

05 december 2023
Koppeling Gripp – Bouwapplicatie

Koppeling Gripp – Bouwapplicatie

24 maart 2023
5 meeste voorkomende misverstanden over de WKB bij aannemers

5 meeste voorkomende misverstanden over de WKB bij aannemers

21 maart 2023
Rapporten automatisch genereren en direct delen

Rapporten automatisch genereren en direct delen

13 juli 2022
Vraag vrijblijvende demo aan